kantar.png

Doświadczenie

zawodowe

 

Kantar Polska - Strategy Business Director

2021 - obecnie - Strategy Business Director

2020-2021 - Innovation Business Lead Client Director

2017-2020 - Client Director

PTBRiO - Wiceprezes
2020 - obecnie - Wiceprezes
2016 - 2020 - Członek Zarządu
Umiejętności

SPSS

NIPO Diana

Atlas.ti

Prezi

SAP BusinessObjects Xcelsius

Szkoła Główna Handlowa - Adiunkt
2021 - obecnie - Adiunkt
2017 -2021 - Wykładowca

 

1) Badania marketingowe w zarządzaniu marką"

2) Badania marketingowe rynku luksusu

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/oferta/Strony/Micha%C5%82-Lutosta%C5%84ski.aspx

Języki

Angielski

Rosyjski

Hiszpański

Uniwersytet SWPS - Ekspert
2016 - 2021
http://www.centrumprasowe.swps.pl/eksperci/46-socjologia/3717-dr-michal-jan-lutostanski
Członek zespołu badawczego w projekcie finansowanym przez NCN "Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborca"
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/granty/15791-political-branding-nowe-podejscie-do-relacji-partia-wyborca
4P Reaserch Mix - Account Director

2016 - 2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wykładowca

2014 - 2017

1) „Brzydkie słowa, brudny dźwięk - o muzyce subkulturowej w Polsce” - wykład monograficzny
2) „Badania społeczne w praktyce” - konwersatorium specjalizacyjne

3) „Metody jakościowe w badaniach marketingowych” - konwersatorium

4) „Subkultury młodzieżowe” - wykład

5) "Warsztat analityczny" - warsztat

TNS Polska - Account Director

2016 - 2016

TNS Polska - Team Leader

2015 - 2016

Akademia Pedagogiki Specjalnej - Wykładowca

2014 - 2015

Kursy
 • Pathfinder (4twenty2)

 • Kantar Marketplace Academy (Kantar)

 • Innovation Academy (Kantar)

 • Piąta ćwiartka, czyli jak zaangażować odbiorców danych (Agata Grabowska)

 • Sztuka prezentacji - jak wywrzeć wrażenie na odbiorcach? (Mikołaj Budzyński)

 • Polubić kamerę. Doskonalenie technik prezentacji w mediach (Piotr Maślak)

 • Rozwój umiejętności Managerskich (Mikołaj Budzyński)

 • Szkolenie dla managerów Maximising Potential & Performance (TNS Polska)

 • Formułowanie skutecznego przekazu w prezentacji, raporcie, broszurze. Filozofia „visual storytelling” w redagowaniu publikacji tradycyjnej i cyfrowej (Jacek Gałązka)

 • Gamification w praktyce badawczej (PTBRiO)

 • Teorie osobowości w technikach sprzedażowych (Mikołaj Budzyński)

 • Rozwój umiejętności sprzedażowych (Mikołaj Budzyński)

 • New Product Development (TNS University)

1) „Spocjologia badań opinii publicznej” - wykład + ćwiczenia

2) „Komputerowe wspomaganie badań” - ćwiczenia

2) „Zaawansowane techniki analiz danych” - ćwiczenia

TNS Polska - Account Manager

2014 - 2015

Wyróżnienia
TNS Polska - Senior Research Executive

2013 - 2014

Starszy Badacz Rynku w Sektorze Consumer & Social:
- członek Digital Intelligence Team kierujący zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie technik gamifikacyjnych w badaniach oraz za rozwój narzędzi testów konceptów online
- kompleksowa obsługa Client Service
- Przeprowadzanie badań typu: ścieżka New Product Development, U&A, CBC, Mystery Shopper, Shopper, Dzienniczki, Badania Segmentacyjne, Needstates etc.

Uniwersytet SWPS - Wykładowca

2010 - 2013

Prowadzenie zajęć - w sumie ponad 150 godzin:
1) „Filozoficzne podstawy antropologii społecznej” - wykład/konwersatorium
2) "Badania konsumenckie - zaawansowane narzędzia ilościowe" - warsztat
3) "Analizy danych ilościowych i jakościowych" - seminarium
4) "Dane socjologa" - seminarium

 • Absolwent 25-lecia Uniwersytetu SWPS w kategorii Biznes

 • I Nagroda 25-lecia PTBRiO w kategorii wystąpienie, za najlepsze wystąpienie podczas wszystkich 20 Kongresów Badaczy

 • I miejsce w Konkursie o Nagrodę Publiczności na Najlepsze Wystąpienie podczas XIV Kongresu Badaczy Rynku i Opinii 2013 r.

 • I nagroda za najlepsze wystąpienie w ramach TNS Power Days sezon 2012/2013

 • III nagroda za wystąpienie w ramach TNS Power Days sezon 2013/2014

 • Innowacja Q2 2014 w TNS

 • Raport Q1 2015 w TNS

 • Raport Q1 2014 w TNS

TNS Polska - Research Executive

2012 - 2013

Organizacje
TNS OBOP - Market Researcher
(na początku Research Assistant)

2009 - 2012

TNS OBOP - Trainee w dziale B2B
2009 - 2009
CBOS - Stażysta w zespole badań społeczno-politycznych
2008 - 2008
 • PTBRiO, członek rady programowej XV, XIX, XX i XXII Kongresu Badaczy, odpowiedzialny za koordynację Dni Badacza\Consumer Intelligence Days, Praktyka Nauce-Nauka Praktyce na polskich uczelniach, reprezentujący PTBRiO przy współpracy z PWN, organizator eventu "Marketing Pokoleń", od czerwca 2016 roku członek zarządu, od 2020 Wiceprezes.

Edukacja
Szkoła Główna Handlowa

2021 - obecnie

Adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Uniwersytet SWPS

2009 - 2014

Intersycyplinarne Studia Doktoranckie

Temat rozprawy: „Muzyka jako przekaz kształtujący styl życia i normy członków subkultur młodzieżowych”

Stypendia: rektorskie, rekrutacyjne, 4x za wyniki w nauce, 3x dydaktyczne, 3x konferencyjne

Granty: grant badawczy dla młodych naukowców na badanie ilościowe w ramach badań statutowych SWPS oraz grant na wydanie pracy doktorskiej w ramach upowszechniania nauki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2004 - 2009

​Specjalizacja: Socjologia komunikacji międzykulturowej

Temat pracy magisterskiej: „Normy i wartości wybranych subkultur młodzieżowych na terenie województwa mazowieckiego”